به طعم دانشجویی

نسیمُـگرام

یادداشت‌های یک مهندس برق در وادی علوم انسانی با رویکرد تاریخی و خودمانی

روایت یک قلم

داستان سربرآوردن نسیمُگرام به عنوان جایگاه نشر یادداشت‌های یک مهندس برق در وادی علوم انسانی با رویکرد تاریخی و خودمانی، همراه با پرداخت و پردازش علاقه‌مندی‌های او به زمینه‌های استارتاپ و توسعۀ فردی
اطلاعات بیشتر | داستان نسیمُـگرام

رزومه

مطالعات تاریخی

رسالۀ دکتری

از 21 شهریور 1402
علاقه‌مندی من به پژوهش‌های کردی با تمرکز بر جایگاه طریقت نقشبندیه در جامعۀ کردستان

از دیار عرفان

پژوهشگر

تابستان 1397
اثر پژوهشی برگزیدۀ من در سومین جشنوارۀ کتاب سال فرهنگی دانشجویان سراسر کشور

هورامان‌هانی

مدیر بازاریابی

از 21 شهریور 1402
کسب‌وکار پایۀ من در زمینۀ زنبورداری برای ارایۀ عسل طبیعی و باکیفیت از کوهستان‌های هورامان در کردستان | وب‌سایت

آسانا

بنیان‌گذار

از 21 شهریور 1402
استارتاپ من با محصول «کندوی مدرن» برای نوآموزان و علاقه‌مندان به زنبورداری | وب‌سایت

یادداشت‌های دانشجویی

پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012