به طعم دانشجویی

نسیمگرام

یادداشت‌های یک مهندس برق در وادی علوم انسانی با رویکرد تاریخی و خودمانی

نسیمگرام | روایت یک قلم

داستان سربرآوردن نسیمُگرام به عنوان جایگاه نشر یادداشت‌های یک مهندس برق در وادی علوم انسانی با رویکرد تاریخی و خودمانی، همراه با پرداخت و پردازش علاقه‌مندی‌های او به زمینه‌های استارتاپ و توسعۀ فردی
اطلاعات بیشتر | داستان نسیمگرام

رزومه

مطالعات تاریخی

رسالۀ دکتری

از 29 بهمن 1401
علاقه‌مندی به پژوهش‌های کردی و متن‌شناسی با تمرکز بر طریقت نقشبندیه

نقشبندیکا

بنیان‌گذار

از 29 بهمن 1401
مرکز علمی مطالعات تخصصی نقشبندیه‌پژوهی با رویکرد تاریخی و احیای میراث

یادداشت‌های دانشجویی

پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012