به طعم دانشجویی

نسیمگرام

یادداشت‌های یک مهندس برق در وادی علوم انسانی با رویکرد تاریخی و خودمانی

نسیمگرام | روایت یک قلم

داستان سربرآوردن نسیمُگرام به عنوان جایگاه نشر یادداشت‌های یک مهندس برق در وادی علوم انسانی با رویکرد تاریخی و خودمانی، همراه با پرداخت و پردازش علاقه‌مندی‌های او به زمینه‌های استارتاپ و توسعۀ فردی
اطلاعات بیشتر | داستان نسیمگرام

رزومه

مطالعات تاریخی

رسالۀ دکتری

از 17 خرداد 1402
علاقه‌مندی به پژوهش‌های کردی با تمرکز بر جایگاه طریقت نقشبندیه در جامعۀ کردستان

نقشبندیکا

بنیان‌گذار

از 17 خرداد 1402
مرکز علمی مطالعات تخصصی نقشبندیه‌پژوهی با رویکرد تاریخی و احیای میراث

یادداشت‌های دانشجویی

پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012