به طعم دانشجویی | سید سعید حسینی

نسیمُـگرام

یادداشت‌های یک مهندس برق در وادی علوم انسانی با رویکرد تاریخی و خودمانی

روایت یک قلم

داستان سربرآوردن نسیمُگرام به عنوان جایگاه نشر یادداشت‌های یک مهندس برق در وادی علوم انسانی با رویکرد تاریخی و خودمانی، همراه با پرداخت و پردازش علاقه‌مندی‌های او به زمینه‌های استارتاپ و توسعۀ فردی
اطلاعات بیشتر | داستان نسیمُـگرام

رزومه

پروژۀ پیرشالیار

مدیر و پژوهشگر

-
پروژۀ جامع علمی ـ گردشگری پیرشالیار | تاریخ و فرهنگ پیرشالیار و هورامان | وب‌سایت

نقشبندیکا

بنیان‌گذار

-
یادداشت‌های رسالۀ دکتری | مطالعات نقشبندیه‌پژوهی با رویکرد تاریخی | وب‌سایت

هورامان‌هانی

مدیر بازاریابی

از 5 خرداد 1403
کسب‌وکار پایۀ ما در زنبورداری برای ارایۀ عسل طبیعی و باکیفیت کوهستان‌های هورامان در کردستان | وب‌سایت

آسانا

بنیان‌گذار

از 5 خرداد 1403
استارتاپ ما با محصول «کندوی مدرن آسانا» برای نوآموزان و علاقه‌مندان به زنبورداری | وب‌سایت

یادداشت‌های دانشجویی

ارتباط با من

پژوهشگر مطالعات کردی و نقشبندیه‌پژوهی | علاقه‌مند به کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012