اگر از مهاباد گذر کرده باشید، احتمالاً این واحد فروشگاهی را در ورودی شهر از سمت ارومیه دیده‌اید. درست جایی که محل عبور مسافران و گردشگران است. ابتکار ساده و به‌جایی از شهرداری مهاباد که دست‌کم سه اثرگذاری مفید دارد.

نخست آن‌که شهرداری از زمین پارک به انتفاع مالی می‌رسد؛ در حالی که مدیریت یک پارک در شرایط معمولی، صرفاً هزینه‌بر است. دیگر آن‌که یک محصول محلی به خوبی برند می‌شود و گردشگر در همان بدو ورود به شهر می‌داند چه سوغاتی تهیه کند. نکتۀ سوم آن‌که، تولیدکننده به راحتی می‌تواند در یک محل مناسب ـ که در حالت عادی معمولاً وُسعش به خرید آن نمی‌رسد ـ به عرضۀ محصولاتش بپردازد.

به جای برپایی برخی المان‌ها، می‌توان چنین ایده‌هایی را در مریوان، سروآباد و هورامان اجرایی و به توسعۀ محلی و پایدار این مناطق کمک کرد.