یکی از روش‌های جذاب مطالعات جامعه‌شناختی، بررسی تغییرات کسب‌وکارها و اثرگذاری آن‌ها بر روی سبک زندگی انسان‌ها ـ هم‌چون مشتریان و اعضای جامعه ـ است.

آن‌چه در تصویر مشاهده می‌کنید، یک فروشگاه دخانیات در مریوان است. فعالیت آن در اواخر شب و مراجعۀ تعداد قابل توجهی از مشتریان به آن، آشکارا نشان از تغییراتی عمیق در سطح جامعه است.

این گونه فروشگاه‌ها و دامنۀ زمانی فعالیت آن‌ها در چند سال گذشته در مریوان به صورت ملموسی افزایش یافته است. بر همین مبنا می‌توانیم درک کنیم که تابوهای پیشینی فرهنگی ـ مانند مصرف دخانیات به وسیلۀ زنان و به صورت خانوادگی ـ در سنتی‌ترین جوامع محلی نیز شکسته و به نُرم روتین اجتماع تبدیل شده‌اند.

از حیث کسب‌وکاری نیز، این مسأله بر ظهور دسته‌ای جدید از مشتریان با ذایقۀ متفاوت دلالت می‌کند. به عنوان مثال، منِ تولیدکنندۀ عسل باید بدانم که نسل نوجوان کنونی مصرف‌کنندۀ دخانیات، احتمالاً در میانسالی مشتری فرآورده‌های زنبور عسل برای درمان بیماری‌های ریوی است و از هم‌اکنون باید برای بازاریابی و رویکرد محتوایی آن برنامه داشته باشم!