مشاورۀ تحصیلی ـ آموزشی

چنان‌چه با ملاحظۀ رزومۀ تفصیلی‌ام در بخش دربارۀ من، مایل هستید از برخی تجارب من در دورۀ تحصیلی‌ام در حوزه‌های مهندسی و علوم انسانی با تأکید بر مطالعات تاریخی، تمدنی و نقشبندیه‌پژوهی بهره‌مند شوید، لطفاً راه‌های ارتباطی را در بخش تماس با من ملاحظه کرده و از طریقی که برای شما مناسب‌تر است، پیام بگذارید. گزینۀ پیشنهادی من، تلگرام است!

پیش از این در بخش دانشگاهی | مهارت‌های آموزشی و پژوهشی تلاش کرده‌ام تا برخی تجارب خود را به زبانی ساده و خودمانی با شما عزیزان در میان بگذارم. خوشحال می‌شوم اگر بتوانم برای ارتقای وضعیت تحصیلی شما گامی هر چند کوچک ولی اثرگذار بردارم. لطفاً با من همراه باشید.

پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012