فعالیت سیاسی و ارتباط با حاکمان را یکی از ویژگی‌های عمومی مشایخ نقشبندی عنوان کرده‌اند؛ امری که در شاخه‌های متعدد این طریقت در نواحی مختلف جهان اسلام جریان داشته و در کردستان، بسیار اثرگذار بوده است.

آن‌چه ملاحظه می‌کنید، نامۀ جلال طالبانی، از چهره‌های شناخته‌شدۀ حرکت کردی و رهبر اتحادیۀ میهنی، به شیخ محمدعثمان سراج‌الدین نقشبندی و در پاسخ به نامه و درخواستی از او است که ظاهراً پیشتر و برای پادرمیانی جهت آزادی چند گروگان، برای او ارسال شده است.

این نامه دلالت‌های متعددی دارد و جوانبی از وضعیت جامعۀ کردستان و چگونگی آرایش نیروهای نظامی کردی در اوایل پیروزی انقلاب ایران و منازعات آن‌ها را به تصویر می‌کشد.

جلال طالبانی در این نامه آشکارا شیخ محمدعثمان را رهبر حرکت رزگاری تلقی کرده و از او می‌خواهد تا نسبت به فعالیت پیشمرگه‌های خود اقدام‌هایی داشته باشد.