خدمات

خدمات دانشجویی از جنس تجربۀ تحصیلی، پژوهشی و کمی هم کارآفرینی و استارتاپ

ارتباط با من

پژوهشگر مطالعات کردی و نقشبندیه‌پژوهی | علاقه‌مند به کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012