یکی از ضروریات زندگی دانشجویی برای حضور بین‌المللی مؤثر، عضویت در انجمن‌ها و سازمان‌های علمی و توسعۀ ارتباطات است. سازمان کارت شناسایی دانشجویی بین‌المللی که در ایران با عنوان سازمان بین‌المللی دانشگاهیان شناخته می‌شود، از جمله نهادهایی است که دانشجویان می‌توانند به عضویت آن درآمده و از برخی خدمات آن استفاده کنند.

ثبت شرکت، انتشار کتاب، شبکۀ اجتماعی تخصصی، فریلنسری دانشجویی، مشاورۀ رزومۀ شغلی، مشاورۀ طرح کسب و کار، سامانۀ یادگیری و انتشار نظرسنجی، در کنار طیف قابل توجهی از تخفیف‌های خرید از فروشگاه‌ها و اقامت‌گاه‌ها، قسمی از خدمات این سازمان برای دانشجویان است.

در کنار تخفیف‌ها، امکان بیمۀ دانشجویی در سازمان تأمین اجتماعی برای آن دسته از دانشجویان که پس از فارغ التحصیلی به دنبال کار بوده و نیازمند سابقۀ بیمه هستند، از خدمات قابل توجه سازمان است.