سخنرانی به روش تد با عنوان «اصل دغدغه‌مندی بشر» | دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ: 23 اردیبهشت 1398 | مدت: کمتر از 16 دقیقه

فایل صوتی سخنرانی را می‌توانید از این‌جا دریافت کنید.