سخنرانی سید سعید حسینی، پژوهشگر دکتری در دانشگاه تهران، با عنوان «اثرگذاری سنت رهبری و مدیریت مشایخ نقشبندی در تداوم تعاون اجتماعی هورامان»

در این ارایه، مشخصاً به دو موضوع پرداختم: نخست ترویج جوانان هورامان به علم‌ورزی به وسیلۀ مشایخ نقشبندی و دیگری، نقش آنان در رهبری و مدیریت جامعه و به‌کارگیری مریدان و منسوبان در امور عام المنفعه و ترغیب آنان به تعاون اجتماعی و خدماتیِ خانقاه

رویداد: آیین گرامی‌داشت میلاد پیامبر اکرم (ص)

مکان: روستای کەماڵا در هورامان

تاریخ: 2 آبان 1400

زبان: کردی هورامی

برای ملاحظۀ فایل صوتی این سخنرانی، لطفاً بر روی این لینک کلیک کنید.