سخنرانی با عنوان «جایگاه نسخ خطی هورامان در مطالعات تاریخ‌نگاری کردستان»

در نشست علمیِ «جایگاه نسخ خطی هورامی در مطعات کردستان‌شناسی»

مکان: دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ: 3 دی 1398

برای ملاحظۀ فایل صوتی این سخنرانی، لطفاً بر روی این لینک کلیک کنید.