تغییر

تغییراتی که داشته‌ام

/my-recent-changes

تأمل در چرایی و چگونگی کم‌تحمل‌تر شدنم در دورۀ اخیر در مواجهه با اطرافیان


سالی که گذشت ...

/the-year-that-passed

آن‌چه در سال 1401 تجربه کردم!


تغییر و مسألۀ درون‌گرایی

/changing-and-personality-types

لزوم توجه به درون‌گرایی و برون‌گرایی در مسیر اقدام به تغییر


ارتباط با من

پژوهشگر مطالعات کردی و نقشبندیه‌پژوهی | علاقه‌مند به کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012