ژیواری

مشکلات، و دریچه‌های جدید اندیشیدن در زندگی

/problems-and-the-new-window-in-the-life

گاهی مشکلات زندگی، دریچه‌های جدیدی از اندیشیدن برای ما فراهم می‌کنند.


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012