عسل

هورامان‌هانی | عسل کردستان

/natural-and-high-quality-honey-of-kurdistan

دربارۀ دو ویژگیِ طبیعی و باکیفیت بودن عسل، و معرفی هورامان‌هانی


ارتباط با من

پژوهشگر مطالعات کردی و نقشبندیه‌پژوهی | علاقه‌مند به کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012