شیخ حسام الدین نقشبندی

دلالت‌های تاریخی نامه‌ای از نقشبندیان هورامان در کردستان

/a-letter-to-sayyid-abdullah-bilbari

آن‌چه از یک نامۀ به‌جای‌مانده از دو شخصیت نقشبندی کردستان می‌توانیم درک کنیم.


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012