رنج

تغییراتی که داشته‌ام

/my-recent-changes

تأمل در چرایی و چگونگی کم‌تحمل‌تر شدنم در دورۀ اخیر در مواجهه با اطرافیان


سالی که گذشت ...

/the-year-that-passed

آن‌چه در سال 1401 تجربه کردم!


رنج نزدیکان و غزالی | در فلسفۀ زندگی

/the-suffering-of-loved-ones-and-ghazali

تغییر دیدگاهم دربارۀ زندگی مستقل و ارتباط با نزدیکان و رنج آنان به همراه نگاهی به زندگی غزالی در پیوند با این مسأله


ارتباط با من

پژوهشگر مطالعات کردی و نقشبندیه‌پژوهی | علاقه‌مند به کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012