رابطه با والدین

سرپرستی ما از والدین

/we-and-our-parents

مسئولیت سنگین فرزندان دربارۀ والدین پابه‌سن


ارتباط با من

پژوهشگر مطالعات کردی و نقشبندیه‌پژوهی | علاقه‌مند به کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012