داستان قهوه

داستان قهوه | از جهان اسلام تا اروپا

/cofee-history

سیر تاریخی ورود قهوه به اروپا و اهمیت اجتماعی قهوه‌خانه‌ها | یک یادداشت کوتاه


ارتباط با من

پژوهشگر مطالعات کردی و نقشبندیه‌پژوهی | علاقه‌مند به کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012