خاطره

قدرت عجیب خاطره‌ها

/the-power-of-bitter-memories

رویارویی من با یک خاطره و اثر آن بر زندگی دانشجویی‌ام


ارتباط با من

پژوهشگر مطالعات کردی و نقشبندیه‌پژوهی | علاقه‌مند به کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012