تغییر رشته

از مهندسی به تاریخ

/from-enginnering-to-history

فایل صوتی | درنگی در چرایی و چگونگی گرایش دانش‌آموختگان مهندسی به علوم انسانی


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012