تاریخ سلاطین هورامان

محل اولیۀ بنیان‌گذاری روستای ژیوار

/the-first-place-of-jivar-village

بررسی جغرافیای نخستینِ بنیان‌گذاری روستای ژیوار از طریق واژه‌شناسی تاریخی


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012