برنامه

پیله | دورۀ رویه‌دار زندگی من

/new-period-of-my-life

تصمیم من برای در پیش گرفتن یک دورۀ متفاوت به منظور تمرکز بر خود برای رشد مهارت‌ها و جبران مافات


ارتباط با من

پژوهشگر مطالعات کردی و نقشبندیه‌پژوهی | علاقه‌مند به کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012