کمبریج

پادکست هاروارد اسلامیکا | برنامه‌های مطالعات اسلامی ولید بن طلال

/harvard-islamica

لینک مهم‌ترین مراکز مطالعات اسلامی شاهزاده ولید بن طلال و پادکست «هاروارد اسلامیکا»


پویش احسان

در صورت تمایل به حمایت از دانشجویان و پژوهشگران، به پویش احسان بپیوندید.
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012