نسبت علم و دین

تأثیر دانش‌ورزی بر من: علم‌گرایی و علم‌گریزی

/me-science-and-religion

گرایش جدیدم به علم‌گریزی عرفانی در مقام دین‌مداری، در عین علم‌گرایی عقلانی در پژوهش


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012