مطالعات اسلامی

پادکست هاروارد اسلامیکا | برنامه‌های مطالعات اسلامی ولید بن طلال

/harvard-islamica

لینک مهم‌ترین مراکز مطالعات اسلامی شاهزاده ولید بن طلال و پادکست «هاروارد اسلامیکا»


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012