طب سنتی

پیوند طب سنتی و تصوف در رویکرد تربیتی مشایخ نقشبندی هورامان

/my-presentation-at-history-of-science-conference

مطالعۀ موردی رسالۀ «طب القلوب»، اثر شیخ محمد علاءالدین نقشبندی (1280ـ1372 ه.ق)


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012