زبان و ادبیات کردی

دو وب‌سایت کاربردی در زمینۀ آثار و لغات کردی

/vejin-websites

معرفی دو وب‌سایت کاربردی برای پژوهشگران علاقه‌مند به کردستان و زبان و ادبیات کردی


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012