بزرگ شدن

تغییراتی که داشته‌ام

/my-recent-changes

تأمل در چرایی و چگونگی کم‌تحمل‌تر شدنم در دورۀ اخیر در مواجهه با اطرافیان


ارتباط با من

پژوهشگر مطالعات کردی و نقشبندیه‌پژوهی | علاقه‌مند به کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012