اجازه نامه

تعامل مشایخ نقشبندی هورامان با نهاد علم در کردستان

/interaction-with-the-institution-of-science

سخنرانی در آیین دانش‌آموختگی ـ اجازه‌نامۀ ـ کُرد و اهل سنت هورامان


ارتباط با من

آمادۀ یادگیری از شما هستم!
nassimsaroupiri@gmail.com
0918-777-2012